Diëtistenpraktijk Simoens

0478/90.03.09

Over mij

Erkend diëtiste sinds 2013

Erkend diabeteseducator sinds 2015

Lid van de allergiediëtisten sinds mei 2017

Expert Nefrologische diëtetiek sinds juni 2021

Foto Elise

2013:

Ik ben Elise Simoens, afgestudeerd in 2013 aan de KaHo Sint-Lieven te Gent. Na een studie van 3 jaar behaalde ik het diploma van dieet- & voedingsdeskundige met onderscheiding.

2014:

Na het doorlopen van mijn stage en vakantiejob in AZ Groeninge campus Kennedylaan te Kortrijk, kon ik er als diëtiste aan de slag met een vervangingscontract. Gedurende dat jaar heb ik veel ervaring opgedaan als diëtiste op afdelingen neurologie, chirurgie, pediatrie en gastrologie.

ZOMER VAN 2014:

Gestart als diëtiste van het GST team AZ Groeninge campus Loofstraat te Kortrijk, aansluitend op mijn vervangingscontract. Hier heb ik vooral ervaring kunnen opdoen omtrent voeding bij geriatrische patiënten.

IN LOOP VAN HET JAAR 2014:

Nadat mijn vervangingscontract afgelopen was kon ik opnieuw aansluitend ervaring opdoen als interim klinisch diëtist campus Kennedylaan. Het interim-contract werd beëindigd op 4 februari 2015.

VANAF SEPTEMBER 2014:

Vanuit mijn interesse naar voeding en diabetes ben ik gestart met mijn Postgraduaat Diabeteseducator.

2015:

17/04/2015:

Het kriebelde al een hele tijd om te starten als zelfstandige diëtiste. Aangezien ik op dit moment geen ander werk had als diëtiste en ik het wat miste om bezig te zijn met voeding heb ik dan toch de beslissing genomen. Op 17 april 2015 ben ik gestart als zelfstandige diëtiste in bijberoep te Deerlijk.

25/06/2015:

Na een jaar specialisatie ben ik afgestudeerd met onderscheiding als diabeteseducator te Arteveldehogeschool GENT.

SEPTEMBER 2015:

Gestart als klinisch diëtiste op afdeling oncologie in AZ Groeninge ziekenhuis te Kortrijk. (zwangerschapsvervanging)

Gestart als zelfstandig diëtiste (in bijberoep) in groepspraktijk 'Parallel' te Ledegem (Rollegem-Kapelle). In de groepspraktijk werken we samen met een logopedist, kinesist en bewegingsconsulent. (Gestopt eind 2017 in de groepspraktijk).

MAART 2016:

Gestart als klinisch diëtiste in AZ Groeninge ziekenhuis campus Kennedylaan in Kortrijk waarbij ik in maart 2017 met een nieuwe functie zal aangesteld worden als diëtiste onder de afdeling gastro-enterologie met als specialisatie IBD, IBS, FODMAP, voedselallergieën en -intoleranties.

JANUARI 2019:

Na een aantal jaren werken als diëtiste op de afdeling gastro-enterologie, waarbij ik hier veel ervaring heb opgedaan binnen de inflammatoire darmziektes, voedselintoleranties & -allergieën, neem ik plaats op de afdeling nefrologie/dialyse te AZ Groeninge. Op heden verblijf ik op deze afdeling en begeleid ik op maat patiënten met chronische nierinsufficiëntie, opstart hemodialyse, opstart peritoneale dialyse. Dit is een hele ommezwaai met wat ik vorige jaren deed, en heb ik dus binnen het ziekenhuis ook mijn passie voor gastro-entero moeten loslaten. Nu ga ik verder met plezier de uitdaging op de dienst nefrologie aan. In mijn zelfstandige praktijk blijven jullie uiteraard ook verder welkom omtrent advies over voedingsintolerantie & -allergieën, alsook IBD.

SEPTEMBER 2020:

Gezien de dienst nefrologie te AZ Groeninge Kortrijk steeds meer aan het groeien was, koos ik ervoor om het postgraduaat nefrologische diëtetiek te HoGent te volgen. De nieren zijn een complex gegeven en om mijn patiënten beter te kunnen ondersteunen, wou ik mij graag meer verdiepen in deze materie. De opleiding startte eind september 2020 en heb ik met grote onderscheiding kunnen voltooien eind juni 2021.

JUNI 2021:

Sinds juni 2021 kreeg ik de kans om van 80% naar een 100% jobtime als nefrologische diëtiste te AZ Groeninge Kortrijk aan de slag te gaan. Deze kans heb ik graag gegrepen. Om die reden heb ik de keuze moeten maken om minder patiënten in mijn zelfstandige praktijk te begeleiden. Dit vond ik heel lastig. Tijdens één van de stageperiodes van de hogescholen 2020-2021 kwam ik in contact met stagiaire diëtiste Marthe Moreau. Zij volgde 11 weken stage in mijn praktijk te Deerlijk en ik was zeer tevreden over haar creativiteit, voorkomen en kunde. In die tijd leerde ze de manier van aanpak binnen mijn praktijk en kon ook zij enkele consultaties uitvoeren. In overleg met Marthe koos ik ervoor om haar een kans te geven om samen met mij de praktijk verder uit te bouwen.

JULI 2023:

Vanaf juli 2023 ben ik terug alleen aan het werk in de praktijk te Deerlijk. U zal niet meer in de praktijk terecht kunnen voor voedingsadvies bij vermagering/gezonde voeding. Ik verwijs u graag door mijn andere collega diëtisten in de buurt. Ik koos ervoor om alleen nog te werken rond mijn specialisaties (allergieën, intoleranties, nieren, diabetes, IBS, IBD)

MARTHE MOREAU

Foto Marthe

JUNI 2021:

Ik ben Marthe Moreau en studeerde sinds dit jaar af met grote onderscheiding als diëtist aan de co-hogeschool Odisee te Gent. Tijdens deze opleiding groeide mijn passie en interesse voor voeding. In mijn derde opleidingsjaar liep ik stage in AZ Groeninge, op de dienst ‘algemene diëtiek’, te Kortrijk. Tijdens de zomervakantie mocht ik het team aanvullen en opnieuw heel wat vaardigheden ontwikkelen. Mijn andere stageperiodes liep ik in de diëtistenpraktijk van Elise. Naast de bijzondere leerrijke en interessante stages, merkten we dat onze visies rond voeding en het bekomen van een gezonde leefstijl op dezelfde lijn lagen. We vormden samen een goed team, ik kreeg vertrouwen en voelde me ook vertrouwd in de praktijk. Momenteel zet ik me naast deze job ook nog ten volle in voor een nieuwe opleiding ‘Biowetenschappen: voedingsindustrie’. Deze opleiding laat mij voeding vanuit een ander oogpunt bekijken. Ik hoop alvast een meerwaarde te kunnen zijn binnen de praktijk van Elise, mijn kennis te verruimen en deze bij te brengen aan anderen.

JULI 2023:

Ik combineerde het begeleiden van cliënten in de praktijk met verdere studies richting de voedingsindustrie die bijna ten einde lopen. Daarom nadert het zoeken van een vaste fulltime job die aanleunt bij deze vervolgstudie. Hierdoor loopt het werken in de praktijk ten einde. Trots dat ik een deeltje van deze prachtige praktijk heb kunnen uitmaken.